Bezpłatne szkolenia dla jednostek non profit

admin 05.06.2018

Działasz jako wolontariusz? Od dziś możesz otrzymać szkolenia, które rozwiną kompetencje członków waszej organizacji. Za uczestnictwo w zajęciach nie zapłacicie jednak nawet złotówki.

Mimo, że instytucje społeczne i charytatywne realizują nader interesujące projekty i zatrudniają do nich pełnych energii wolontariuszy, to odczuwają brak profesjonalnego warsztatu z zakresu zarządzania. A na kursy czy studia podyplomowe raczej nie mają środków.

Trenerzy z Fundacji Training Projects uznali, że warto wolontariuszom pomóc.  Przedstawicieli działających w tzw. sektorze NGO zapraszają na całkowicie darmowe kursy z różnych dziedzin związanych z funkcjonowaniem stowarzyszeń i fundacji.  Wszyscy chętni do samorozwoju  mogą złożyć podanie o wsparcie pisząc na adres [email protected] 

Zgłaszać się mogą formalnie zarejestrowane instytucje, jak również indywidualni działacze.  Niezależnie od formy funkcjonowania, każdy poprosić o zapisanie go na wybrany kurs.  Szkolenia są w 100% darmowe, jednakże korzystający ze szkolenia winni zapewnić miejsce w którym odbędą się zajęcia – np. lokalna szkoła czy miejska biblioteka. 

Jakie tematy szkoleń są dostępne?

kierowanie projektami w stowarzyszeniach i fundacjach

zarządzanie grupą aktywistów – rola i zadania lidera

komunikacja w organizacji

kreatywność w trzecim sektorze

negocjacje ze sponsorami

marketing i promocja organizacji

asertywna komunikacja

prowadzenie prezentacji i przemówień

zarządzanie przez cele 

szkolenia dla trenerów wewnętrznych

Oferta wsparcia Fundacji Training Projects nie jest ograniczona czasowo – wnioski zgłaszać można zawsze. Jednak szkoleniowcy nie gwarantują pomocy szkoleniowej w odpowiedzi na każdą prośbę. Kryterium jest liczba dostępnych w danym okresie miejsc a także uzasadnienie potrzeby szkoleniowej opisane w aplikacji. 

- Chcemy dać wędkę a nie rybę – mówi Adam Pasternak, pomysłodawca akcji. – Mamy na dzieję że dzięki nam realizowane przez wolontariuszy kampanie będą bardziej efektywne, nawet w poczatkujących organizacjach. Tam szkolenia i podpowiadanie dobrych praktyk są często potrzebne nawet bardziej niż dotacje i sponsorzy. Niejednokrotnie widzimy spore niewykorzystane finansowanie unijne, bo organizacje nie dysponują fachowcami zdolnymi do zarządzania tą gotówką. Próbujemy odrobinę to zmienić.  Tagi:
Najnowszy

Bezpłatne szkolenia dla jednostek non profit

Działasz jako wolontariusz? Od dziś możesz otrzymać szkolenia, które rozwiną kompetencje członków waszej organizacji. Za uczestnictwo w zajęciach nie zapłacicie jednak nawet złotówki.Mimo,

Czytaj więcej...