Dotacje - środki publiczne na szkolenia

admin 05.06.2018

Zestawienie przedsiębwzięć, które otrzymają subwencję w tym roku:

Automatyzacja modeli biznesowych między przedsiębiorstwem P.P.H. OTTIMI JANINA SZPRYNC, a jego partnerami biznesowymi, poprzez zaimplementowanie od a do Z modelu B2B.

Całościowe uproszczenie aktualnego modelu realizacji usług doradczych i szkoleniowych pomiędzy FreshMazovia Consulting Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi poprzez wdrożenie procesu IT typu B2B.

Budowa e-usługi Mediforte - narzędzia umożliwiającego zautomatyzowany proces tworzenia i przekazywania informacji z zakresu marketingu farmaceutycznego w przestrzeni on-line, zintegoowanego z elementami e-learningowymi.

Budowa i wdrożenie calkowicie nowatorskiej platformy B2B opartej o wzajemną, automatyczną wymianę informacji do obsługi procesów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą BestService Sp. z o.o. a jej partnerami.

Kompletne wdrożenie modelu elektronicznego B2B usprawniającego zarządzanie procesami biznesowymi zachodzącymi między firmą GRUPA PRODUCENTÓW KLASA Sp. z o. o. a jej partnerami handlowymi

Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na konstrukcję systemową płyt wielowarstwowych do budowy obiektów małej architektury, elewacji i budynków gospodarczych mało gabarytowych

Dostosowanie modelu IT PPH Unicell Poland Sp. z o.o. w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji między systemami zdalnymi Partnerów

Implementacja profesjonalnego systemu typu B2B w firmie Merkurion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu usprawnienia strategicznych procesów biznesowych z kluczowymi kontrahentami.|Innowacyjna platforma modelingu dzieci i współpracy z agencjami, oparta na zautomatyzowanym tworzeniu rozbudowanego i aktualnego portfolio dziecięcych modeli/aktorów.

Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji modeli biznesowych zachodzących pomiędzy firmą TTCP a jego Dostawcami i Odbiorcami urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

MAYDAY EURO 2012 Superkomputerowa platforma kontekstowej analizy strumieni danych multimedialnych do identyfikacji wyspecyfikowanych obiektów lub niebezpiecznych zdarzeń

Nowoczesna usługa doradcza poprzez Nabycie licencji i urządzeń w celu automatyzacji wymiany informacji pomiędzy Agrainvest a współpracującymi przedsiębiorstwami

Ochrona patentowa w Chinach, Kanadzie, USA, i Ukrainie wynalazku pn. Przeciwprądowa suszarnia szybowa z ruchomymi pułkami do suszenia aglomeratów o niewielkiej wytrzymałości mechanicznej

Opracowanie i zaimplementowanie od a do Z systemu B2B w celu zwiększenia efektywności współpracy firmy Grupa Maestro Doradcy Finansowi Sp. z o.o. z Partnerami biznesowymi.

Optymalizacja działalności MDPL dzięki integracji systemów ITch w zakresie zarządzania obiegiem dokumentów, sprzedaży pośredniej oraz kreowania promocji hurtowych

Podniesienie jakości relacji biznesowych z dostawcami poprzez zaimplementowanie od a do Z elektronicznej wymiany danych i zaimplementowanie podpisu elektronicznego w ramach integracji systemów informatycznych.

Projekt wytworzenia internetowych usług umożliwiających podgląd na żywo przebiegu zawodów biegowych z wykorzystaniem technologii GPS, map interaktywnych oraz modelu kamer internetowych.

Rozbudowa sieci światłowodowej Serv-net o nowe lokalizacje dostaw Internetu szerokopasmowego - miejscowości zagrożone cyfrowym wykluczeniem w powiatach: żnińskim, mogileńskim i inowrocławskim.

SmartFM Residential - aplikacja do zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi z zaawansowanymi modułami komunikacji wewnętrznej i wymiany informacji.

Stworzenie e-usługi umożliwiającej szybkie prototypowanie interfejsów aplikacji mobilnych, współpracy w czasie rzeczywistym nad prototypami, tworzeniu screencastów.

Zaprojektowanie nowoczesnej i praktycznej platformy telemedycznej MediCOD oferującej zaawansowane możliwości przesyłania danych medycznych na odległość (diagnostyka,terapia, monitorowanie, rehabilitację pacjentów oraz edukacja)

Wdrożenie internetowego serwisu automatycznego wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania jakością i środowiskowego zgodnie z wymogami norm ISO 9001 i ISO 14001

Opracowanie internetowej bazy referencyjnych obrazów diagnostycznych z opisami medycznymi oraz mobilnego archiwum medycznych obrazów radiologicznych.

Stworzenie oraz udostępnienie w pełni nowatorskiego społecznościowego serwisu kulinarnego z funkcją automatycznego generowania list zakupowych i raportów gotowań.|Wdrożenie portalu świadczącego usługi na rzecz pracodawców, pracowników oraz firm szkoleniowych z branży finansowej. Portal będzie zawierał oferty pracy oraz szkoleń.

Zaprojektowanie modelu integrującego system prezentacji ofert KOCIOŁEK TURYSTYCZNY wnioskodawcy z systemami w pełni kompleksowego zarządzania sprzedażą Partnerów

Zainicjowanie i prototypowanie przez APC PRESMET produkcji wysoce innowacyjnych elementów urządzeń dla energetyki i przemysłu wydobywczego z wykorzystaniem własnych patentów.

Uzyskanie ochrony patentowejna Ukrainie dla wynalazku objętego zgłoszeniem międzynarodowym PCT/PL2004/00044 Polymorphism in the human NBS1 gene useful in diagnostics of inherited predisposition to prostate cancer and lobular invasive breast cancer

Formalne zgłoszenie ochrony własności przemysłowej na elastyczną wzdłużna siatkę o zamkniętym obwodzie stosowaną dla wzdłużnych produktów spozywczych w szczególności wędliniarskich

Wdrożenie automatycznego procesu B2B - Biznesowy Integrator Firmowy umożliwiającego rozwój współpracy pomiędzy firmą KEREL a przedsiębiorstwami kooperacyjnymi.

Wdrożenie do produkcji wynalazku zgłoszonego do ochrony patentowejp.n.:Urządzenie spalające paliwa ciekłe oraz sposób jego działania” w firmie Planika Sp. z o.o.

Zaimplementowanie od podstaw innowacyjnego modelu B2B integrującego procesy sprzedaży, zaopatrzenia, logistyki, kontroli jakości, wymiany informacji pomiędzy Gór-Stal i kontrahentami

Wdrożenie nowoczesnej i praktycznej platformy B2B integrującej zarządzanie procesami zachodzącymi pomiędzy J&K ALKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ i jej partnerami.|Wdrożenie nowego modelu B2B przez firmę COMANCHE ENTERPRISE Sp. z o.o. w celu integracji i automatyzacji przepływu danych między Wnioskodawcą oraz partnerami krajowymi i zagranicznymi w zakresie sprzedaży produktów i usług mororyzacyjnych

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego modelu B2B integrującego procesy biznesowe przedsiębiorstwa ELEKTROMONTAŻ WSCHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz jej Partnerów.

Zaimplementowanie od podstaw Platformy Integracyjnej AAPIP (ang. Automatic Auto Parts Integration Platform ) automatyzującej procesy biznesowe hurtowni motoryzacyjnej PROTAX

Wdrożenie systemu B2B o nazwie Platforma Realizacji Transakcji Rekrutacyjnych Recrutiva celem automatyzacji współpracy Recrutiva spółka jawna Borowiec Karmelita Sieniawski Skrzek z Partnerami

Zaimplementowanie od podstaw modelu informatycznego B2B umożliwiającego automatyzację modeli rozwoju oraz serwisowania oprogramowania w przedsiębiorstwie ITMAGINATION Sp. z o.o.

Wdrożenie zautomatyzowanego modelu współpracy spółki VS Poland i jej Partnerów w zakresie składania i kontroli realizacji zamówień na linie technologiczne

Wortal poświęcony innowacyjnym technologiom dla sektora kultury - platforma wspomagająca w wyborze i samodzielnym tworzeniu innowacyjnych rozwiązań optymalnych pod względem potrzeb i możliwości finansowych.

Wsparcie na pozyskanie ochrony prawnejwynalazku: Metoda usprawnienia systemów monitoringu przez równoległe przesyłanie video i informacji o ruchu wykrytym w tym video”.

Wsparcie zarządzania Instytucji Pośredniczącej w 2011 r. poprzez finansowanie kształcenia pracowników IP oraz innych kosztów związanych z wdrażaniem PO IG

Zintegrowana platforma B2B dla automatyzacji biznesowych procesów logistycznych (zamawianie, przechowywanie, lokalizacja, dystrybucja) pomiędzy Luka Sp. z o.o. i Partnerami.Tagi:
Najnowszy

Bezpłatne szkolenia dla jednostek non profit

Działasz jako wolontariusz? Od dziś możesz otrzymać szkolenia, które rozwiną kompetencje członków waszej organizacji. Za uczestnictwo w zajęciach nie zapłacicie jednak nawet złotówki.Mimo,

Czytaj więcej...